SPLOŠNI ALARMNI ZNAKI

1. OPOZORILO NA NEVARNOST – enoličen zvok sirene, ki traja dve minuti, se uporabi za napoved bližajoče se nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč.

Spremljajte radijska in televizijska obvestila o nevarnostih ter ukrepajte skladno z njimi!


wav

mp3
2,7 MB 245 KB Opozorilo

2. NEPOSREDNA NEVARNOST – zavijajoč zvok sirene, ki traja eno minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih.

Spremljajte radijska in televizijska navodila o zaščitnih ukrepih ter ravnajte skladno z njimi!


wav

mp3
1,4 MB 130 KB Neposredna

3. KONEC NEVARNOSTI – enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost.

Spremljajte radijska in televizijska obvestila!


wav

mp3
754 KB 69 KB Prenehanje

Vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri preizkusimo sirene z znakom za konec nevarnosti.