Predsednik: Rok Furlan

Člani UO:
Rok Furlan, predsednik
Aleš Šinkovec, namestnik predsednika
Matej Tancek, poveljnik
Roman Koncilija, namestnik poveljnika
Jure Štricelj, blagajnik
Gregor Špenko, tajnik
Teja Furlan, predstavnica mladih
Tjaša Vidrgar, predstavnik članic
Andrej Slapar, predstavnik veteranov

Poveljstvo
Matej Tancek, poveljnik
Roman Koncilija, namestnik poveljnika
Blaž Maleš, podpoveljnik
Žan Koncilija, pomočnik poveljnika za IDA
Slavko Tancek, pomočnik poveljnika za radijske zveze in prvo pomoč

Nadzorni odbor
Niko Zalaznik, predsednik
Jošt Ciperle, član
Katja Jerič, član

Disciplinska komisija
Urban Baloh, predsednik
Anja Jerič, član
Rok Klopčič, član
Monika Klopčič, namestnik
Stellan Johansson, namestnik