Usposabljanje za HEL modul B

V torek 13. maja sta se Roman K. in Blaž M. udeležila »Usposabljanje za uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite, reševanja in pomoči – HEL modul B, ki je potekalo na vojaškem letališču Cerklje ob Krki. Tečaj je namenjen usposabljanju vodij… Preberi več >

Uporaba avtomatskega defibrilatorja

Naše društvo ima v lasti avtomatski defibrilator. V nadeljevanju Vam bomo ponudili navodila za praktično uporabo. V nujnem primeru VEDNO pokličite regijski center za obveščanje, na številko 112. S prenehanjem delovanja srca se popolnoma ustavi »dobava« kisika vsem organom telesa.… Preberi več >

Nevarne snovi

Nevarne snovi so snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Nevarne lastnosti so: eksplozivnost, oksidativnost, vnetljivost, strupenost, jedkost, dražljivost, rakotvornost, mutagenost, nevarnost za okolje, itd. Vsebina 1 Razvrstitev nevarnih snovi 2 Nastajanje nevarnih snovi 2.1 Odpadki na površinah (smeti)… Preberi več >

  • 1
  • 2